Alexandria, Jud. Teleorman, Str. Bucuresti, 701C

SERVICII LAW&PROJECT CONSULTING

Serviciile oferite de LAW&PROJECT CONSULTING
pot fi achizitionate electronic, fiind disponibile in
catalogul de servicii publicat in SEAP

  • SERVICII BENIFICIARI PUBLICI

CONSULTANTA FONDURI EUROPENE:

>Studiu de necesitate si oportunitate

>lntocmirea documentatiei pentru accesarea fondurilor

nerambursabile:

– Intocmirea Dosarului Cererii de finantare
– Asistenta pentru elaborarea raspunsurilor la clarificari

>Managementul integrat al investitiei :

– Management de Proiect
– Management Financiar
– Consultanta Achizitii Publice
– Consultanta Tehnica – asistenta tehnica, dirigentie de santier

CONSULTANTA ACHIZITII PUBLICE:

– Intocmirea Programului Anual al Achizitiilor Publice
– Intocmirea documentatiei de atribuire -fisa de date a achizitiei,
caietul de sarcini, modelele de formulare si modelul de contract
acord-cadru
– Asistenta pe parcursul derularii procedurii de atribuire
– Participare in comisia de evaluare in calitate de expert cooptat

CONSULTANTA:

– Consultanta Sistem de Control Intern Managerial – SCIM
– Consultanta proceduri Comisie de Evaluare si Asigurarea Calitatii
– Strategii de dezvoltare a localitatii
– Actualizare strategii de dezvoltare
– Strategii de eficienta energetica a localitatii

PROIECTARE SI INGINERIE

– Dezvoltarea conceptului de proiect
– Proiectare faza SF, DALI, DTAC, PTrDDE

STUDII SUPORT

– Planuri urbanistice: PUG, PU1, PUD
– Studii topografice relevee
– Studii geotehnic,
– Expertize tehnice,
– Auditul energetic

ASISTENTA TEHNICA

– Servicii dirigentie de santier
– Asistenta din partea proiectantului

  • INVESTITII BENEFICIARI PUBLICI

DOMENII DE INTERES

PROIECTE de REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE si DOTARE

Infrastructura medicala:
Reabilitare si modernizare Spitale, UPU/CPU, Ambulatorii, Cabinete medicate
Infrastructura educationala: Gradinite, Scoli, Licee Tehnologice, Scoli Profesionale
Centre culturale: Camine culturale, Cinematografe

PROIECTE de REABILITARE si MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE INTERES LOCAL

Infrastructura rutiera (Drumuri, Strazi)
Infrastructura apa – canal
Infrastructura iluminat public

ALTE DOMENII DE INTERES
  • Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
  • Eficienta energetică a cladirilor publice, investiții in iluminat public.