Politica de confiden?ialitate

Politica de Confiden?ialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Consideram asigurarea dreptului la protec?ia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental LAW & PROJECT CONSULTING, prin urmare vom dedica toate resursele ?i eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra în deplina concordan?a cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protec?ia datelor” sau “GDPR”), precum ?i cu orice alta legisla?ie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esen?iale ale acestui cadrul legal îl reprezinta transparen?a, am pregatit aceast document prin care dorim sa va informam despre modul în care colectam, utilizam, transferam ?i protejam datele dvs cu caracter personal atunci când interac?iona?i cu noi în legatura cu produsele ?i serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplica?iile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervam dreptul de a actualiza ?i modifica periodic aceasta Politica de Confiden?ialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerin?elor legale. În cazul oricarei astfel de modificari, vom afi?a pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confiden?ialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem ?i cum ne pute?i contacta

LAW & PROJECT CONSULTING este denumirea comerciala al LAW & PROJECT CONSULTING SRL., persoana juridica de na?ionalitate româna, având sediul social în Copaceanca, ?tr. Principala, nr. 307, Jud. Teleorman, cu numar de ordine în Registrul Comer?ului J34/492/15.09.2009, cod unic de înregistrare fiscala RO25997513 (în continuare “LAW & PROJECT CONSULTING” sau “noi“). În sensul legisla?iei cu privire la protec?ia datelor, suntem operator atunci când prelucram datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschi?i sa aflam opiniile dumneavoastra, precum ?i sa va furnizam orice informa?ii suplimentare de care a?i putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va încurajam sa contacta?i Responsabilul LAW & PROJECT CONSULTING SRL cu protec?ia datelor la adresa de e-mail lawandprojectconsulting.ro sau prin po?ta sau curier la adresa Sat Talpa-Ograzile, Comuna Talpa, Judet Teleorman – cu mentiunea: în aten?ia Responsabilului LAW & PROJECT CONSULTING cu protec?ia datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

În general, colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel încât ave?i controlul asupra tipului de informa?ie pe care ne-o oferi?i. Cu titlul de exemplu, primim informa?ii de la dvs. astfel:

Când plasa?i o comanda, ne furniza?i informa?ii precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, sa colectam ?i sa prelucram ulterior anumite informa?ii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitarii site-ului nostru web pentru a va personaliza experien?a online ?i a va pune la dispozi?ie oferte adaptate profilului dvs. Va invitam sa afla?i mai multe detalii în acest sens prin consultarea sec?iunii privitoare la scopurile prelucrarii de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca ?i colecta informa?ii in cookie-uri ?i tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectam ?i nu prelucram în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protec?ia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile ?i temeiurile prelucrarii

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor LAW & PROJECT CONSULTING SRL în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, dupa caz, urmatoarele:

a) Crearea ?i administrarea contului în cadrul site-ului LAW & PROJECT CONSULTING SRL;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea ?i facturarea acestora;

c) Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizi?ionate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

f) Acordarea de finan?are prin eCredit, în colaborare cu partenerii no?tri TBICREDIT;

h) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la întrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile ?i serviciile LAW & PROJECT CONSULTING SRL sau ale partenerilor din LAW & PROJECT CONSULTING SRL Marketplace.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesara pentru încheierea ?i executarea unui contract între LAW & PROJECT CONSULTING SRL ?i dvs. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legisla?ia aplicabila, inclusiv legisla?ia fiscala ?i contabila.

Pentru îmbunata?irea serviciilor noastre

Ne dorim în permanen?a sa va oferim cea mai buna experien?a de cumparare online. Pentru aceasta, putem colecta ?i utiliza anumite informa?ii în legatura cu comportamentul dvs. de Cumpararor, va putem invita sa completa?i chestionare de satisfac?ie subsecvent finalizarii unei comenzi sau putem desfa?ura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii ?i cercetari de pia?a.

Ne întemeiem aceste activita?i pe interesul nostru legitim de a desfa?ura activita?i comerciale, având întotdeauna grija ca drepturile ?i liberta?ile dvs. fundamentale sa nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem sa va ?inem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care va intereseaza. În acest sens, va putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cosul meu” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, ?i putem afi?a recomandari personalizate pe site-ul web ?i în aplica?ia smartphone. Pentru a va pune la dispozi?ie informa?ii de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumparator (de ex. produsele vizualizate / adaugate în wishlist / achizi?ionate) pentru a va crea un profil. Ne asiguram întotdeauna ca aceste prelucrari se efectueaza cu respectarea drepturilor ?i liberta?ilor dvs. ?i ca deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. ?i nu va  afecteaza similar într-o masura semnificativa.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicarile de marketing pe consim?amântul dvs. prealabil. Va pute?i razgândi ?i retrage consim?amântul în orice moment, prin:

– Accesarea link-ului de dezabonare afi?at în cadrul mesajelor pe care le primi?i de la noi; sau prin

– Contactarea LAW & PROJECT CONSULTING SRL folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situa?ii, ne putem baza activita?ile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova ?i dezvolta activitatea comerciala. În orice situa?ie în care folosim informa?ii cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grija ?i luam toate masurile necesare pentru ca  drepturile ?i liberta?ile dvs. fundamentale sa nu fie afectate. Cu toate acestea, ne pute?i solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, sa oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând sa dam curs cererii dvs.

Pentru apararea intereselor noastre legitime

Pot exista situa?ii în care vom folosi sau transmite informa?ii pentru a ne proteja drepturile ?i activitatea comerciala. Acestea pot include:

– Masuri de protec?ie a site-ului web www.lawandprojectconsulting.ro fa?a de atacuri cibernetice:

– Masuri de prevenire ?i detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informa?ii catre autorita?ile publice competente;

– Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind în?eles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru între interesele noastre ?i drepturile ?i liberta?ile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispozi?ii legale  cum ar fi obliga?ia de a asigura paza bunurilor ?i valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cât timp pastram datele dvs. cu caracter personal

Ca regula generala, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp ave?i un cont valid LAW & PROJECT CONSULTING. Pute?i sa ne solicita?i oricând ?tergerea anumitor informa?ii sau închiderea contului ?i vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informa?ii inclusiv ulterior închiderii contului, în situa?iile în care legisla?ia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii de destinatari:

– societa?ilor din cadrul aceluia?i grup de societa?i ca LAW & PROJECT CONSULTING;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plata/bancare;

– altor societa?i cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe pia?a a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obliga?ie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorita?i publice.

Ne asiguram ca accesul la datele dvs. de catre ter?ii persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protec?ia datelor si confiden?ialitatea informa?iilor, în baza unor contracte încheiate cu ace?tia.

În ce ?ari transferam datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocam ?i prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil sa transferam anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entita?i localizate în Uniunea Europeana sau în afara Uniunii, inclusiv în ?ari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protec?ie a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer interna?ional de date cu caracter personal este gestionat cu aten?ie cu scopul de a va proteja drepturile ?i interesele. Transferurile catre furnizorii de servicii ?i alte par?i ter?e vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale ?i, dupa caz, prin alte garan?ii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana sau schemele de certificare, precum Scutul de confiden?ialitate pentru protec?ia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE catre Statele Unite ale Americii.

Ne pute?i contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informa?ii despre ?arile în care transferam datele dvs., perecum ?i garan?iile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejam securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice ?i organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima genera?ie si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundan?a datelor.

Pentru efectuarea platilor folosim serviciile procesatorului de plati PayU. Orice informatii privitoare la plati sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, va atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existând riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilita?i ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi ave?i

Regulamentul general privind protec?ia datelor va recunoa?te o serie drepturi în legatura cu datele dvs. cu caracter personal. Pute?i solicita accesul la datele dvs., corectarea oricaror gre?eli din fi?ierele noastre ?i/sau va pute?i opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, va pute?i exercita dreptul de a va plânge autorita?ii de supraveghere competente sau de a va adresa justi?iei. Dupa caz, pute?i beneficia ?i de dreptul de a solicita ?tergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restric?ionarea prelucrarii datelor dvs. ?i dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informa?ii despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi ob?inute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a va putea exercita drepturile, ne pute?i contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Va rugam sa re?ine?i urmatoarele aspecte daca dori?i sa va exercita?i aceste drepturi:

Identitate. Luam în serios confiden?ialitatea tuturor înregistrarilor care con?in date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrari folosind adresa de e-mail aferenta contului LAW & PROJECT CONSULTING. In caz contrar, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxa pentru a va exercita vreun drept în ceea ce prive?te datele dvs. cu caracter personal, cu excep?ia cazului în care solicitarea dvs. de acces la informa?ii este nefondata, respectiv repetitiva sau excesiva, caz în care vom percepe o suma rezonabila în asemenea circumstan?e.  Va vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a va solu?iona cererea.

Durata de raspuns. Ne propunem sa raspundem la orice solicitari valide în termen de maximum o luna, cu excep?ia cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau daca a?i facut mai multe solicitari, caz în care urmeaza sa raspundem în termen de maximum doua luni. Va vom anun?a daca vom avea nevoie de mai mult de o luna. S-ar putea sa va întrebam daca pute?i sa ne spune?i exact ce dori?i sa primi?i sau ce anume va îngrijoreaza. Acest lucru ne va ajuta sa ac?ionam mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile ter?elor par?i. Nu trebuie sa respectam o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile ?i liberta?ile altor persoane vizate.

Drepturi vizate Descriere
Accesul

Pute?i sa ne cere?i:

sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;
sa va punem la dispozi?ie o copie a acestor date;
sa va oferim alte informa?ii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, daca le transferam în strainatate ?i cum le protejam, cât timp le pastram, ce drepturi ave?i, cum pute?i face o plângere, de unde am ob?inut datele dvs., în masura în care informa?iile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Rectificarea

Ne pute?i cere sa rectificam sau sa completam datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.Este posibil sa încercam sa verificam exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

?tergerea datelor

Ne pute?i cere sa va ?tergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
v-a?i retras consim?amântul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consim?amânt); sau
da?i curs unui drept legal de a va opune; sau
acestea au fost prelucrate ilegal; sau
ne revine o obliga?ie legala în acest sens.

Nu avem obliga?ia de a ne conforma solicitarii dvs. de ?tergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:

pentru respectarea unei obliga?ii legale; sau
pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan?a.

Exista anumite alte circumstan?e în care nu suntem obliga?i sa respectam solicitarea dvs. de ?tergere a datelor, de?i acestea doua sunt cele mai probabile circumstan?e în care v-am putea refuza aceasta solicitare

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la LAW & PROJECT CONSULTING, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar LAW & PROJECT CONSULTING va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului LAW & PROJECT CONSULTING, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restric?ionarea prelucrarii datelor

Ne pute?i cere sa restric?ionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

acurate?ea lor este contestata (a se vedea sec?iunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acurate?ea acestora; sau
prelucrarea este ilegala, dar nu dori?i ca datele sa fie ?terse; sau
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs ave?i nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept în instan?a; sau
v-a?i exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este în desfa?urare.

Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitari de restric?ionare, în cazul în care:

avem consim?amântul dvs.; sau
pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept în instan?a; sau
pentru a proteja drepturile LAW & PROJECT CONSULTING sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne pute?i cere sa va furnizam datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent ?i care poate fi citit automat, sau pute?i solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date, dar în fiecare caz numai daca:

prelucrarea se bazeaza pe consim?amântul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; ?i
prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opozi?ia

Va pute?i opune în orice moment, din motive legate de situa?ia particulara în care va afla?i, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considera?i ca drepturile ?i liberta?ile dvs. fundamentale prevaleaza fa?a de acest interes.De asemenea, va pute?i opune oricând prelucrarii datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

Luarea de decizii automate

Pute?i cere sa nu face?i obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci când decizia respectiva:

produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
va afecteaza în alt mod similar ?i într-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luarii automate a deciziilor:

ne este necesara pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
este autorizata prin lege ?i exista garan?ii adecvate pentru drepturile ?i liberta?ile dvs.; sau
se bazeaza pe consim?amântul dvs. explicit.

Plângeri

Ave?i dreptul sa depune?i o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorita?ii de supraveghere pentru protec?ia datelor sunt urmatoarele:Autoritatea Na?ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod po?tal 010336, Bucure?ti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contacta?i în prealabil, ?i va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.   

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul LAW & PROJECT CONSULTING cu protec?ia datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  contact@lawandprojectconsulting.ro sau

– prin po?ta sau curier la adresa: SEDIU LAW & PROJECT CONSULTING, Sat Talpa-Ograzile, Comuna Talpa, Judet Teleorman – cu mentiunea în aten?ia Responsabilului LAW & PROJECT CONSULTING cu protec?ia datelor.